Plan rahunkiv buhgalterskogo oblc activw captulo Zobov’yazan I gospodarskih operations pid – Abstract


ZatverdzhenoThe Mandate Ministerstvafancv Ukraine30.11.99 № 291PLANrachunku
buhgalterskogo oblc activw, captulo,
Zobov commitmentsI gospodarskih
operations pdprimstvo I organzize
*Sintetic rachunki(rachunki pershoho order)
Zubrowski(rachunki another order)
Scope zastosuvannya
Code
Names
Code
Names
1
2
3
4
5Klas
1. Naoborot activity

10111213141516171819Onown
zasobi


INSHI
naoborot materials activity


Nematerial
activity


SNES
neobiotic activw


Dolgostroev
finansov investitsiï


Captain
investitsiï


Dolgostroev
debtors zabolevanii


Destrachan
podatkov activity


INSHI
naoborot activity


Negativni
hudl
101102103104105106107108109111112113114115116117121122123124125126127131132133141142143151152153154155161162163Semelin
delancy


Captain
bitrate on polpenno land


The home
sporudi


Cars
TA obladnannya


Transport
zasobi


Strumenti,
prelude nventor


Robocza
a productive thinness


Bugatron
nyajena


INSHI
onown zasobi


Bbiotech
Fondi


Malin
naoborot materials activity


Timasov
(reticulin) sporudi


Prirodn
resource


Inventory
Tara


The first
rental


INSHI
naoborot materials activity


Right
koristuvacha in mineral resources


Right koristuvacha
mainom


Right
to marks for goods and hotel


Right
on Ob objects promislovo glasnost


Autorsk
Sumin s rights


Hudl


INSHI
nematerial activity


SNES
basic zasobu


SNES
NSA neobiotic materialnyh activw


SNES
dematerialised activw


Investitsiï
POV asanin parties for method oblc
participation in Captal


INSHI
investitsiï POV asanin parties


Investitsiï
napov asanin parties


Captaine
new construction


Redbana
(vigotovlennya) basic zasobu


Redbana
(vigotovlennya) NSIH neobiotic
materialnyh activw


Redbana
(stvorennya) demateriali activw


Formuvannya
the main herd


Zabolevanii
for Mein scho transferred from finansowo
orenda


Dolgostroev
vexel Derian


NSA
debtors zabolevanii


For
types of vastrakala podatkowych activw


For
types activw


For
types Ob CTV investuvannyaUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnostiClass 2. Store

20212223242526272829Vyrobnich
store


The animals
on wirewound vchodu


Malin
the first svetonosov


Virobnictvo


Marriage
have virobnictvo


Napupulot


Ready
products


Products
clinicohistological virobnictva


Comrades


…………………….
201202203204205206207208209211212213214215216217218Sirovina
th materials


Kupolen
napupulot komplektuyuchi virobi


Palivo


Tara
th turn materials


Budwell
materials


Materials,
peredan in pererobka


Sapan
Chastain,


Materials
clinicohistological priznachennya


INSHI
materials


Young
tvarin on wirewound


The animals
on vchodu


Ptica


SVR


Krol


Family *
BGL


Grown
thinness, scho wybrakowany s main
the herd


Thinness,
scho pinata from the population for realtec


For
types predmetu


For
types virobnictva


For
types products


For
types napupulot


For
types gotovo products


For
types products


281
Goods on skladi


282
Comrades in thergbl


283
Goods on Commission


284
Tara pid products


285
Shopping NazcaUs
the visible diyalnosti


Slicice
economy, pdprimstvo NSA
galuzey s pdank slisko-
gospodarskim virobnictva


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Galus
material virobnictva


Promislovosti


Promislovosti,
slicice I n the economy.


Slicice
economy, pdprimstvo NSA
galuzey s pdank slisko-
gospodarskim virobnictva


Us
the visible diyalnosti
Class 3. Koshti,
rozrahunki that INSHI activity303132333435Casa


Rachunki in banks


…………………….


INSHI koshti


Kratkosrochnom
vexel Derian

Potocin finansov
investitsiï301302311312313314331332333334341342351352Casa
in naconal VALUT


Casa
in naziemny VALUT


Potocin
rachunki in national VALUT


Potocin
rachunki in naziemny VALUT


INSHI
rahunku in a jar in the national VALUT


INSHI
rahunku in a jar in naziemny VALUT


Grochow
a document in the national VALUT


Grochow
a document in naziemny VALUT


Grochow
koshti in road safety in national VALUT


Grochow
koshti in road safety in naziemny VALUT


Kratkosrochnom
vexel, aderian in naconal VALUT


Kratkosrochnom
vexel, aderian in naziemny VALUT


Equvalent
groshovi koshtiv


INSHI
potocin finansov investitsiïUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti
363738
39Rozrahunki s pokupali
that ZimovnikiRozrahunki s rsname
debtorone
Reserve Sunny
borguBitrate maybeth perodu
361362371372373374375376377
Rozrahunki
z wtfismaname pokupali


Rozrahunki s
inozemnimi pokupali


Rozrahunki
for wydanie advances


Rozrahunki s
pzne persons


Rozrahunki
for narachivanie income


Rozrahunki
for claims


Rozrahunki
for vcscommand of sevdana zbytku


Rozrahunki
for postami members kreditnih splat


Rozrahunki s
Hemi debtorone


For
debtoroneFor kinds vitratUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnostiUs the visible diyalnosti
Klas
4. Vlasna Captal TA zabezpechennya
Zobov commitments404142434445Statute
Captal


Piovi
Captal


Dodatkowy
Captal


Rezervni
CaptalProspidin of pribytki(democrit zbytky)


Vruchenii
Captal
421422423424425441442443451452453For
types captulo


For
types captulo


Emesene
DOHC


Another
vkladani Captal


Doink
activu


Bezoplatnoy
Derian naoborot activity


Another
dodatkowy Captal


For
types captulo


Prybutok
prosodie


Neposrat
zbytky


Prybutok,
vikoristannya have swetnam period


Vilokan
acts


Vilokan
vklady th PA


Another
vruchenii CaptalUs ViDi
diyalnosti


Cooperation
organization, kreditni spilki


Us ViDi
diyalnosti


Us ViDi
diyalnosti


Us ViDi
diyalnosti


Us ViDi
diyalnosti
46474849
Neoplasene
Captal


Zabezpechennya
maybeth vitrat I plativ


Clove
finansowania I claw nahogandjaStrahov reserve
471472473474491492493494495496497498
For
types captulo


Zabezpechennya
viplat vapostar


Dodatkowe
pencina zabezpechennya


Zabezpechennya
Garantia Zobov commitments


Zabezpechennya
NSA vitrat I plativ


For
Ob chami finansowania


Reserve
starobina awards


Reserve
zbytku


INSHI
Strahov reserve


Share
perestroika have reserves of starobina
awards


Share
perestroika from reserves zbytku


Share
perestroika HIH in the insurance market
reserves


The result
SMN reserva of starobina awardsThe result zmn reserva
zbytkuUs ViDi
diyalnosti


Us ViDi
diyalnosti


Us ViDi
diyalnostiInsurance operation

Klas
5. Dolgostroev Zobov’yazannya

50515253545556575859Dolgostroev
posici


Dolgostroev
vexel widenDolgostroevZobov’yazannya foroblgazyDolgostroevZobov’yazannya s orendi


Destrachan
podatkov


Zobov’yazannya


INSHI
dolgostroev


Zobov’yazannya


…………………….


…………………….


…………………….


…………………….
501502503504505506511512521522523531532Dolgostroev
loan from national Bank VALUT


Dolgostroev
loan Bank in naziemny VALUT


Destrachan
dolgostroev loan from Bank
national VALUT


Destrachan
dolgostroev loan Bank in
inozemni VALUT


INSHI
dolgostroev posici in national
VALUT


INSHI
dolgostroev posici in naziemny
VALUT


Dolgostroev
vexel, Wigan in national VALUT


Dolgostroev
vexel, Wigan in naziemny VALUT


Zobov’yazannya
for oblgazy


Award
for vipustili oblgazy


Discount
for vipustili oblgazy


Zobov’yazannya
z finansowo orendi


Zobov’yazannya
z orendi clinic of manovich complex


For
types Zobov commitments


For
types Zobov commitmentsUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti
Class 6. Potocin Zobov’yazannya

60616263646566676869Kratkosrochnom
posici


Production
zabolevanii for dolgorouki
Zobov declared


Kratkosrochnom
vexel widen


Rozrahunki
s postachalnik pjatnicam


Rozrahunki
for dodatkami th payments


Rozrahunki
for Strahuvannya


Rozrahunki
s pay Pratsi


Rozrahunki
z participants


Rozrahunki
for himi operations


I
maybeth perodu
601602603604605606611612621622631632641642643644651652653654655661662671672681682683684685Kratkosrochnom
loan from national Bank VALUT


Kratkosrochnom
loan Bank in naziemny VALUT


Destrachan
kratkosrochnom loan from Bank
national VALUT


Destrachan
kratkosrochnom loan Bank in
inozemni VALUT


Prostrakan
posici in national VALUT


Prostrakan
posici in naziemny VALUT


Production
zabolevanii for dolgorouki
Zobov declared in national VALUT


Production
zabolevanii for dolgorouki
Zobov declared in naziemny VALUT


Kratkosrochnom
vexel, Wigan


in
national VALUT


Kratkosrochnom
vexel, Wigan


in
inozemni VALUT


Rozrahunki
z wtfismaname postachalnik


Rozrahunki
z inozemnimi postachalnik


Rozrahunki
for dodatkami


Rozrahunki
for obov’compulsory payments


Podatkov
Zobov’yazannya


Podatkowy
credit


For
pansinin zabezpeceny


For
the social Strahuvannya


For
Strahuvannya the case bazroba


For
ndial Strahuvannya


For
Strahuvannya lane


Rozrahunki
for sarobetsu Board


Rozrahunki
s clients


Rozrahunki
for narachivanie divudend


Rozrahunki for
himi the viplat


Rozrahunki
over advances the content


Vntrs
rozrahunki


Vnotes
rozrahunki


Rozrahunki
for narachivanie vasotomy


Rozrahunki
z hime creditors


For
types dochoduUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us ViDi
diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnostiClass 7. I I
results diyalnosti
70717273747576777879I
from realtec


Another
operatini DOHC


DOHC
from participation in Captal


INSHI
I finansov


INSHI
I


Nazlican
I


Strahov
plates


…………………….


…………………….


Finansov
results
701702703704711712713714715716717718719721722723731732733741742743744745746751752791792793794DOHC
from realtec gotovo products


DOHC
from realtec products


DOHC
from realtec robt and hotel


Verkhovna
z income


DOHC
from realtec nazemno of currency


DOHC
from realtec NSA oborotni activw


DOHC
from operatino orendi activw


DOHC
from operatino Kursova rznic


Derian
strafe, pen, penalty


Vcscommand
as of spisani activw


DOHC
from sesana creditorso zabolevaemost


Derian
granti subsid


INSHI
I operatino od diyalnosti


DOHC
from investici in asocian pdprimstvo


DOHC
od diyalnosti spline


DOHC
from investici in Dorn pdprimstvo


Divudend
Derian


Vasuki
Derian


INSHI
income from operations finansovih


DOHC
from realtec finansovih investici


DOHC
from realtec neobiotic activw


DOHC
from realzar of manovich complex


DOHC
from reoperating Kursova rznic


DOHC
from bezoplatno terzani activw


INSHI
I zvychayno od diyalnosti


Vcscommand
zbytku from nadzvychaina pondus


INSHI
I nazlican

For
views Strahuvannya


The result
osnovno diyalnosti


The result
finansovih operations


The result
NSO zvychayno diyalnosti


The result
nadzvychaina pondusUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Insurance
the operation


Us
the visible diyalnostiClass 8. Bitrate
for such

80818283848586878889Materials
bitrate


Bitrate
to pay Pratsi


Varagamana
come on Socal


Depreciation


INSHI
operacin bitrate


INSHI
zatrati


…………………….


…………………….


…………………….


…………………….
801802803804805806807808809811812813814815816821822823824831832833Bitrate
raw materials th


Bitrate
cupolini napupulot that
komplektuyuchi vyrobu


Bitrate
palivo th ENERG


Bitrate
Taree St Tarna materials


Bitrate
budulinek materials


Bitrate
spare Chastain


Bitrate
materials clinicohistological
priznachennya


Bitrate
products


INSHI
materials bitrate


Viplati
for salaries th tariffs


Prem
zakochana


Compensatin
viplati


Payment
vapostar


Payment
hogo newapproach hour


INSHI
bitrate to pay Pratsi


Varagamana
on pensini zabezpechennya


Varagamana
on socalise Strahuvannya


Strahuvannya
in the case of betrabet


Varagamana
on individualne Strahuvannya


Depreciation
basic zasobu


Depreciation
NSA neobiotic materialnyh activw


Depreciation
dematerialised activw


For
types of Vitrac


For
costUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnostiClass 9. Bitrate
diyalnosti

90919293949596979899Sobfest
realset


Sachalinobiini
bitrate


Adminstration
bitrate


Bitrate
zbot


INSHI
bitrate operatino diyalnosti


Finansov
bitrate


Vtrati
from participation in Captal


INSHI
bitrate


Podatki
on prybutok


Nazlican
bitrate
901902903941942943944945946947948949951952961962963971972973974975976977978979981982991992993Sobfest
realsauna gotovo products


Sobfest
realsauna products


Sobfest
realsauna robt


I
the hotel


For
types of Vitrac


For
types of Vitrac


For
types of Vitrac


Bitrate
on dozen I rozrobka


Sobfest
realsauna nazemno of currency


Sobfest
realsauna of virobnichih zapasu


Sumnum
besnaci the Borg


Vtrati
from operatino Kursova rznic


Vtrati
from Snezana zapasu


Nescac
I vtrati od pavanna cnota


Visan
strafe, pen, penalty


INSHI
bitrate operatino diyalnosti


Vasuki
for the loan


INSHI
finansov bitrate


Vtrati
from investici in asocian pdprimstvo


Vtrati
od diyalnosti spline


Vtrati
from investici in Dorn pdprimstvo


Sobfest
realsauna finansovih investici


Sobfest
realsauna neobiotic activw


Sobfest
realsauna of manovich complex


Vtrati
from reoperating of kursovik resnici


UCCA
neobiotic activw I finansovih
investici


Sesana
neobiotic activw


INSHI
bitrate zvychayno diyalnosti


Viplati
the sum of the insurance market the insurance market vdkouwe


Perestrakhovanie


Podatki
on prybutok od diyalnosti zvychayno


Podatki
on prybutok od nadzvychaina pondus


Vtrati
from natural dashing


Vtrati
from technogenic disasters and accidents


INSHI
nazlican bitrateUs
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnosti


Us
the visible diyalnostiKlas
0. Pozoblanco rachunki
01
02


0304Orangeman naoborot
activityActivity on vapula
sberger
Contract Zobov’yazannya


Neededbasis activity
th


Zobov’yazannya


021022023024


025
041


042For types activw
Ustatkuvannya,
private for installation


Materials, print
for pererobki


Materials cnnot
on vapula sberger


Comrades, print on
komsu


Mein in downcome
upravlenFor types Zobov commitments


Neededbasis activity


Neededbasis
Zobov’yazannyaUs the visible diyalnostiUs the visible diyalnosti

Us the visible diyalnosti


Us the visible diyalnosti

05


060708
Garant that
zabezpechennya nadan


Garant that
zabezpechennya otrimin


Spisan activity


Forms Suvorovo
oblc
071072


For types of guarantees,
zabezpeceni of nadani


For types of guarantees,
zabezpeceni of atrimana


Charged debtors
zabolevanii


Newtscape
nastac I vtrati od pavanna cnotaFor types blank
Us the visible diyalnostiUs the visible diyalnosti


Us the visible diyalnosti

Us the visible diyalnostiHead of management
metodolog

buhgalterskogo
oblc
V. M. Parkhomenko*
Seastrunk in Ministerstv ustic
Ukraine 21 grudnia 1999 rock No. 892/4185


Related Post

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *